Tiedotuksia

1. Yleistä

2. Uusintakoepäivät

3. Kurssien suorittaminen itsenäisesti

4. Yo-kirjoitukset


1. Yleistä

- Uudet opiskelijat ilmoittautuvat Klaukkalan aikuislukioon sähköpostilla, puhelimella tai Arkadian yhteislyseon kansliassa.

- Opinnot voi aloittaa lukuvuoden aikana jokaisen jakson alussa. Katso Kurssitarjotin

- Kullekin kurssille ilmoittaudutaan sähköpostilla kurssiopettajalle tai viimeistään sen ensimmäisellä oppitunnilla opettajalle.


2. Uusintakoepäivät. Ilmoittaudu uusintakuulusteluun opettajalle viikkoa ennen. Koe pidetn yhdess Arkadian yhteislyseon kanssa

Pe 14.10.2016, klo 14.15

Pe 16.12.2016, klo 14.15

Pe 3.3.2017, klo 14.15

Pe 21.4.2017, klo 14.15

Ma 5.6.2017, klo 9.00


3. Kurssien suorittaminen itsenäisesti

Jos opiskelijalla on este osallistua lähiopetukseen ja hänellä on näyttöä valmiuksista suoriutua kurssista itsenäisesti opiskellen, voi kurssin opettaja antaa luvan itsenäiseen suoritukseen.

1. Itsenäisestä suorituksesta tulee aina sopia etukäteen opettajan kanssa.

2. Opettaja antaa kurssin alussa ohjeet ja sopii opiskelijan kanssa muista tapaamisista sekä kokeen suorittamisesta.

3. Viestinnässä sähköposti on erinomainen väline.


4.Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulle pääset tästä